Cenník poskytovaných výkonov a služieb platný od 1. januára 2019

Základné výkony

# Výkon Cena, €
1 Vyšetrenie jednorazovým plastovým sterilným vyšetrovacím zrkadlom 1.00
2 LBC onkocytologický ster z krčka maternice 25.00
3 Vyšetrenie poistenej pacientky na vlastnú žiadosť mimo pravidelných preventívnych prehliadok, napr. pri vstupe do zamestnania 15.00
4 Odber krvi na žiadosť pacientky – cena za 1 skúmavku 3.00
5 Odber materiálu na kultivačné vyšetrenie na žiadosť pacientky 7.00
6 Odber onkocytológie na žiadosť pacientky 15.00
7 Podanie injekcie na žiadosť pacientky 2.00
Výkony súvisiace s metódami antikoncepcie
nie sú hradené zo zdravotného poistenia

# Výkon Cena, €
1 Vypísanie žiadosti pred umelým prerušením tehotnosti (zahŕňa vyšetrenie, ultrazvuk, vypísanie žiadosti, poučenie) 35.00
2 Vypísanie žiadosti na sterilizáciu vrátane odberov krvi k internému predoperačnému vyšetreniu 30.00
3 Zavedenie vnútromaternicového telieska (vrátane vyšetrenia pred a po výkone) 50.00
4 Vybratie vnútromaternicového telieska 10.00
5 Vyšetrenie pred nastavením na hormonálnu antikoncepciu + recept na 12 mesiacov 10.00
6 Odber krvi pri užívaní hormonálnej antikoncepcie na žiadosť pacientky (nie je hradené zdravotnou poisťovňou) + skúmavka + cena za vyšetrované parametre podľa cenníka laboratória 10.00 + 3.00
Administratívne úkony

# Výkon Cena, €
1 Výkony pre komerčné poisťovne 7.00
2 Výpis zo zdravotnej dokumentácie 2.00
3 Vypísanie návrhu na kúpeľnú starostlivosť 7.00
4 Opätovné vystavenie tehotenského preukazu (napr. pri strate) 10.00
5 Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave pre rôzne účely (napr. pred pobytom v zahraničí, pred letom lietadlom a pod. ) 5.00
Ultrazvukové vyšetrenia

# Výkon Cena, €
1 Ultrazvukové vyšetrenie tehotnej pacientky v 12., 20., 30. a 36. týždni tehotnosti (ďalšie ultrazvukové vyšetrenia tehotnej pacientky nie sú hradené zo zdravotného poistenia) 0.00
2 Ultrazvukové gynekologické vyšetrenie mimo prevencie pre poistenkyne VŠZP (VšZP neuhrádza ultrazvukové vyšetrenia mimo preventívnej prehliadky) 5.00
3 Ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou sondou na žiadosť pacientky 15.00
4 Ultrazvukové vyšetrenie v gravidite mimo stanovených intervalov na žiadosť pacientky 15.00
5 Fotka z ultrazvukového 2D vyšetrenia 3.00
6 Fotka z ultrazvukového 2D vyšetrenia 2 - 3 kusy 5.00
7 Fotka z ultrazvukového 3D vyšetrenia 5.00
8 Fotky z ultrazvukového 3D vyšetrenia 2 -3 kusy 9.00
Nepoistené a neregistrované pacientky v našej ambulancii

# Výkon Cena, €
1 Kompletné gynekologické vyšetrenie nepoistenej pacientky 40.00
2 Gynekologické vyšetrenie neregistrovanej poistenej pacientky 20.00
3 Samostatné ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou sondou 15.00
4 Ultrazvukové vyšetrenie tehotnej pacientky 15.00
Ostatné poplatky ako pre poistené a registrované pacientky
Newsletter

Zadajte svoju emailovú adresu a získajte aktuálne informácie pre pacientov priamo do vašej emailovej schránky.