Preventívne prehliadky


Prácou lekára nie je len liečiť a riešiť vzniknuté zdravotné problémy ale najmä tímto ochoreniam predchádzať. Za veľmi dôležité preto pokladáme prevenciu ochorení, ktorá nepozostáva len z výkonu bežných preventívnych vyšetrení, ale najmä v šírení osvety a informovaní pacientiek o tom, ako predchádzať ochoreniam a ťažkostiam.

V našej gynekologickej ambulancii GYN-TN s.r.o. v Trenčíne sa snažíme spoločne s našimi pacientkami pracovať na tom, ako gynekologickým ochoreniam predchádzať.

Prenatálna starostlivosť


Tehotenstvo patrí poväčšine k najkrajším obdobiam života ženy. Vedomý prístup ženy k svojmu tehotenstvu, vnímanie spoločného prežívania plodu a matky, fyzická a psychická príprava ženy k pôrodu môže vyústiť k jednému z najkrajších a nezabudnuteľných zážitkov zo samotnému pôrodu.

Počas tehotenstva Vám poskytneme komplexnú starostlivosť o Vás a o Vaše ešte nenarodené bábätko. Vyšetrenia v priebehu tehotenstva sú zamerané na sledovanie zdravotného stavu matky aj dieťaťa a vítaní sú u nás aj budúci oteckovia.

Gynekologická starostlivosť


Obsahom gynekologickej starostlivosti je starostlivosť o ženu vo všetkých obdobiach jej života. Gynekológia koncentruje komplexnú škálu starostlivosti od novorodeneckého obdobia až po neskoré sénium. Jej úlohou je prevencia, diagnostika, terapia a dispenzarizácia týchto oblastí:

 • vrodené vývojové chyby ženských reprodukčných orgánov,
 • zápalové ochorenia ženských pohlavných orgánov a panvovej pobrušnice, vrátane sexuálne prenosných infekcií a generalizovaných zápalov pochádzajúcich z pohlavných orgánov alebo panvovej pobrušnice a prsníkov,
 • poruchy hypothalamo-hypofýzo-vaječníkovej osi vo všetkých obdobiach života ženy,
 • endometriózy všetkých lokalizácií,
 • subjektívne a psychosomatické ťažkosti (napr. bolesť, svrbenie a pod.) nejasného pôvodu, lokalizované do pohlavných orgánov, panve alebo prsníkov,
 • ďalšie choroby a stavy, pokiaľ postihujú ženské pohlavné orgány, panvovú pobrušnicu alebo prsníky, alebo sa dotýkajú reprodukčnej funkcie ženy,
 • príznaky a choroby spojené so ženskou pubertou,
 • príznaky a choroby súvisiace s menštruačným cyklom ženy,
 • príznaky a choroby spojené s klimaktériom alebo postmenopauzálnym vyhasnutím, či pooperačným chýbaním ovariálnej funkcie,
 • sterilita jedinca alebo páru,
 • riadenie antikoncepcie,
 • indikácie umelého prerušenia tehotnosti a diagnostika a terapia komplikácií,
 • genetické poradenstvo u párov s genetickým rizikom, alebo s počatím poškodeného dieťaťa,
 • predkoncepčná starostlivosť a poradenstvo,
 • sexuálna výchova mládeže i dospelých.

Konzultácie a poradenstvo


V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom alebo priamo navštíviť u nás v ambulancii za účelom vyšetrenia, poskytnutia názoru na Váš aktuálny stav a postup v liečbe, konzultácie pri opakovaných ťažkostiach, nemožnosti otehotnieť, rady ohľadom antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečbe či alternatívnych možnostiach nehormonálnej liečby, konzervatívnych postupoch, napr. pri zamĺknutom potrate alebo pri pátraní po prvotnej príčine Vašich ťažkostí.

Newsletter

Zadajte svoju emailovú adresu a získajte aktuálne informácie pre pacientov priamo do vašej emailovej schránky.